کسب عنوان درجه یک و رتبه پنجم کشوری توسط مرکز اورژانس پیش بیمارستانی اراک

۱۸ شهریور ۱۴۰۲ | ۰۷:۱۹ اصلی
تعداد بازدید:۴۸۹۱
کسب عنوان درجه یک و رتبه پنجم کشوری توسط مرکز اورژانس پیش بیمارستانی اراک

طی نخستین دوره ارزیابی اعتبار بخشی ملی اورژانس پیش بیمارستانی، با تلاش همکاران سخت کوش اورژانس پیش بیمارستانی دانشگاه، مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث استان مرکزی موفق به کسب عنوان درجه یک و رتبه پنجم کشوری اعتبار بخشی شد.