آرشیو اخبار

اطلاعیه فوری بیستمین فراخوان جذب اعضای هیأت علمی

با توجه به نامه شماره ۸۶۹۷ / ۵۰۶ / د مورخ ۲۷ / ۱۱ / ۱۴۰۲ رئیس محترم مرکز امور هیأت علمی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی مبنی بر نزدیک بودن اتمام ثبت نام در بیستمین فراخوان جذب هیات علمی (روز شنبه ۲۸ / ۱۱ / ۱۴۰۲) ، اطلاعیه ذیل جهت اطلاع ذینفعان محترم اعلام میگردد.

ادامه مطلب